Download SQL Server 2014

Bạn có thể download Microsoft® SQL Server® 2014 Express, bao gồm cả công cụ trực quan tại:

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299

Bạn có thể thấy có nhiều gói lựa chọn:

huong dan cai dat va cau hinh sql server express 2014 2

Trong tài liệu này tôi hướng dẫn bạn cài đặt gói đầy đủ nhất.

  • SQLEXPRADV_x64_ENU.exe
  • SQLEXPRADV_x32_ENU.exe

Bạn download 1 trong 2 file trên, tùy thuộc vào máy tính của bạn sử dụng hệ điều hành 32 hay 64bit.

huong dan cai dat va cau hinh sql server express 2014 4

Sau khi download, bạn có 1 file:

huong dan cai dat va cau hinh sql server express 2014 5

Hướng dẫn cài đặt sql server 2014

huong dan cai dat va cau hinh sql server express 2014 6
huong dan cai dat va cau hinh sql server express 2014 7
huong dan cai dat va cau hinh sql server express 2014 8
huong dan cai dat va cau hinh sql server express 2014 9

Chọn tất cả các tính năng.

huong dan cai dat va cau hinh sql server express 2014 10

Chọn: Named Instance

huong dan cai dat va cau hinh sql server express 2014 11
huong dan cai dat va cau hinh sql server express 2014 12

Tại đây các bạn có 2 lược chọn:

  • 1. Windows authentication mode: Để đăng nhập vào hệ quản trị SQL với tài khoản mặc định của máy tính bạn.
  • 2. Mixed Mode: Tại chế độ này các bạn sẽ phải thiết lập mật khẩu, đây là mật khẩu cho tài khoản sa của SQL Server (tài khoản sa có toàn quyền quản trị hệ thống SQL Server).
huong dan cai dat va cau hinh sql server express 2014 13
huong dan cai dat va cau hinh sql server express 2014 14
huong dan cai dat va cau hinh sql server express 2014 15

Chờ cho tới khi việc cài đặt hoàn tất. Và start lại máy tính sau khi cài đặt hoàn tất.

huong dan cai dat va cau hinh sql server express 2014 16
huong dan cai dat va cau hinh sql server express 2014 17

Chúc các bạn cài đặt thành công!

Cùng chuyên mục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *